Privacyverklaring

Versie april 2019

Straver Gouda BV
Marconistraat 80
2809 PE Gouda

T 0182 – 516 215
E info@stravermobility.nl
KVK 24427384

Straver Gouda B.V. (hierna “Straver Mobility Garagebedrijf”) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website, van onze opdrachtgevers en leveranciers, en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen.

1. Wie is verantwoordelijk?

Straver Mobility Garagebedrijf is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en leveranciers van Straver Mobility Garagebedrijf die persoonlijk, telefonisch en/of per e-mail persoonsgegevens verstrekken aan Straver Mobility Garagebedrijf;
 • De verwerking van persoonsgegevens van potentiële opdrachtgevers en leveranciers met wie Straver Mobility Garagebedrijf contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een opdracht;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van Straver Mobility;
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van APK herinneringen en commerciële
  e-mails van Straver Mobility Garagebedrijf;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Straver Mobility Garagebedrijf of van wie Straver Mobility Garagebedrijf persoonsgegevens verwerkt.

2. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Straver Mobility Garagebedrijf

Onze opdrachtgevers zijn zowel zakelijke klanten als particulieren. Straver Mobility Garagebedrijf verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Straver Mobility Garagebedrijf heeft verstrekt.
Het gaat om gewone persoonsgegevens waaronder NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, handtekening, kenteken, dossiernummer en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening of één van de andere hierna genoemde verwerkingsdoeleinden.

3. Doeleinden

Straver Mobility Garagebedrijf gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u Straver Mobility Garagebedrijf een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
 • Het onderhouden van contact met opdrachtgevers en leveranciers;
 • De contactgegevens van opdrachtgevers/ leveranciers worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven en het toezenden van informatie die opdrachtgevers aan ons hebben gevraagd; – Het verbeteren van onze dienstverlening en product- en dienstinformatie; – Het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Het uitvoeren en analyseren van klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen; – Bedrijfsbeveiliging bij bezoek aan onze locaties door het maken van camerabeelden bij de entree van onze gebouwen. Camerabeelden worden in beginsel na 4 weken automatisch verwijderd.

4. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Straver Mobility Garagebedrijf verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) – Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) Straver Mobility Garagebedrijf gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u te herinneren aan het verlopen van uw APK via informatieve e-mails.

5. Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Straver Mobility Garagebedrijf de persoonsgegevens verwerken. Straver Mobility Garagebedrijf sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.
Straver Mobility Garagebedrijf werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden zoals de RDW worden doorgegeven.
Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

7. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Straver Mobility Garagebedrijf geeft uw persoonsgegevens niet door aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Bewaartermijn

Straver Mobility Garagebedrijf bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

9. Beveiliging

Straver Mobility Garagebedrijf zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings) maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

10. Gebruik van cookies

Straver Mobility Garagebedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

De website van Straver Mobility bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. Straver Mobility is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is Straver Mobility verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

11. Wijzigingen in de Privacyverklaring

Straver Mobility Garagebedrijf behoudt zich het recht voor om deze ‘privacyverklaring’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

12. Contact

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer 0182 – 516 215 of per e-mail via info@stravermobility.nl.

Straver Gouda BV
Gouda, april 2019